Ozonator programowalny N202C CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY!!!                 Najnowszy i pierwszy na rynku model wydajnego ozonatora powietrza / wody / żywności z wbudowanym programatorem pracy sekwencyjnej (powtarzalnej). Programator pozwala na ustawienie długości pracy...

0 zł

Opis produktu:

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowszy i pierwszy na rynku model wydajnego ozonatora powietrza / wody / żywności z wbudowanym programatorem pracy sekwencyjnej (powtarzalnej). Programator pozwala na ustawienie długości pracy ozonatora oraz długości przerw pomiędzy kolejnymi emisjami ozonu. Urządzenie może dzięki temu pracować całodobowo wszędzie tam, gdzie wskazane są odpowiednia czystość i jakość powietrza - hotele, sanatoria, obiekty SPA, jaskinie solne, biura, szpitale, przychodnie, przedszkola, mieszkania, magazyny, hale produkcyjne itp. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją produktu (instrukcja obsługi oraz załącznik z przykładowymi zastosowaniami).

Instrukcja obsługi

 

 

 

 

Szanowny kliencie!

 

Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem wyrobu. Przestrzeganie zawartych w niej informacji i wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem, a stosowanie się do zaleceń zapewni długotrwałe i niezawodne korzystanie z wyrobu. Instrukcję po przeczytaniu zachowaj i przechowuj tak, abyś mógł z niej skorzystać, gdy będzie to potrzebne. Jeżeli masz wątpliwości lub nie wszystko, co przeczytałeś jest zrozumiałe, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci dodatkowych informacji.

 

Środowisko naturalne i usuwanie odpadów

 

Opakowania i produkty po upływie ich daty ważności muszą zostać fachowo usunięte i dostarczone do kompletnych punktów utylizacyjnych. Kartony i urządzenia elektryczne należy przekazać do placówek utylizacyjnych. Dzięki Państwa współdziałaniu środowisko naturalne zostanie długofalowo odciążone, a przydatne do recyklingu materiały doprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. Produktu nie wolno wyrzucać do pojemnika na śmieci. W celu utylizacji wg poszczególnych składników części z tworzyw sztucznych są oznakowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

1.Użytkować wyrób zgodnie z wymogami opisanymi w instrukcji

2.Użytkować tylko wewnątrz pomieszczeń, nie jest odporny na zalanie wodą i gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności powyżej 80%

3.Wyjąć wtyczkę zasilającą ozonatora z gniazdka kiedy nie używamy wyrobu lub chcemy go oczyścić

4.Nie otwierać korpusu - grozi porażeniem wysokim napięciem.

5.Nie blokować swobodnego wlotu powietrza przez kratkę ani wylotu ozonu przez cylindryczny otwór.

6.Nie stosować w pomieszczeniach z łatwopalnymi materiałami, otwartym ogniem lub w pobliżu łatwopalnych aerozoli.

7.Pojemniki do ozonowania wody i produktów spożywczych (owoce warzywa, mięso, ryby itp.) powinno być szklane, porcelanowe lub z tworzywa. Nie korzystać z naczyń miedzianych, aluminiowych i żelaznych.

8.Wyczuwalny zapach ozonu podczas cyklicznej pracy generatora jest nieszkodliwy, ponieważ przy jego wydajności ~500 mg O3/ h stężenie ozonu w powietrzu jest poniżej wartości dopuszczalnych

9.Zabrania się używać ozonatora przez ludzi z zaburzeniami węchu

10.Zabrania się sprawdzać emisję ozonu wąchając przy wylocie rurki lub dyfuzora

11.Nie wolno używać pracującego ozonatora na dywanach, wykładzinach itp.

12.Chronić przed dostępem dzieci.

13.Nie dopuszczać do przepływu wody przez wężyk do wnętrza generatora, gdyż grozi to jego zniszczeniem. Dlatego przy ozonowaniu produktów w wodzie lub samej wody należy ozonator umieszczać wyżej niż lustro wody.

14.Jeżeli generatora ozonu używamy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu o kubaturze poniżej 20 m3, w czasie procesu oczyszczania pomieszczenie musi być zamknięte oraz nie mogą w nim przebywać ludzie ani zwierzęta. Pomieszczenie oczyszczone można otworzyć po 20 minutach i przewietrzyć.

15.NIE WOLNO wdychać ozonu bezpośrednio z urządzenia!

16.Ozon O3 jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu nie przekracza 40 min. w czystym powietrzu i temperaturze 20oC, a w zanieczyszczonym wynosi około 30 min. Dla wody okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi od 30 min. przy temperaturze 20oC do kilku minut przy 50oC. Praktycznie po około 2 godzinach ozon przechodzi całkowicie w normalny tlen 02. Dlatego generatory ozonu o wydajności do 500mg O3/ godz. przy zachowaniu przedstawionych zaleceń są bezpieczne w stosowaniu.

17.Dopuszczalne maksymalne stężenie (MWC) dla 8 godz./dobę i 40 godzin na tydzień wynosi 200ug/m3(0,2 mg/m3 ) lub w wartości względnych 0,1 ppm (100 pp b). Zalecany poziom docelowy to 120 [1 /m3 (0,12mg/m3) lub 0,06 ppm. 0zon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekujących. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu około 13 mcg/ dcm3. Działanie bakteriobójcze ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru.

 

 

WAŻNE OSTRZEŻENIE!!!

 

Initium8Pro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone przez produkt lub szkody, które mogą powstać na skutek jego wykorzystania przez użytkownika lub przez innych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie , że wyrób jest prawidłowo zainstalowany, obsługiwany i przechowywany zgodnie z instrukcją.

 

Charakterystyka – działanie

1.Generator ozonu produkuje ozon, nazywany aktywnym tlenem o symbolu O3 i różni się od zwykłego tlenu tym, że tlen ma trwałą posłać O2. Okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut, a w wodzie od 30 min do kilku minut. W ten sposób po 2 godzinach wyprodukowany ozon prawie w całości powraca do naturalnego tlenu, a w tym czasie pełni funkcję silnego sterylizatora i utleniacza. Ozon działa bakteriobójczo, usuwa lub ogranicza bakterie wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyły i pyłki alergiczne w powietrzu i wodzie, oraz jako gaz dociera zarówno do produktów żywnościowych jak i do wszelkich przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym. Jako jeden z najsilniejszych utleniaczy usuwa wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego, w tym tytoniowe, od zwierząt i ptaków, pożarowe, popowodziowe i inne. W większych stężeniach zabija insekty i gryzonie, których żaden inny środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować. Ozon nie maskuje zapachów, lecz je usuwa.

2.Ozon doskonale rozpuszcza się w wodzie, dotleniając ją i usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia i wtrącenia typu chlor, żelazo, wapń, glony itp. Kąpiel w ozonowanej wodzie działa korzystnie na likwidację schorzeń skórnych, typu grzybice i inne. Ozonator zaopatrzony jest w dwie rurki i dwa dyfuzory umożliwiające ozonowanie wody zarówno do celów spożywczych i oczyszczających produkty w kuchni, jak i pielęgnacji ciała w łazience. Ozon świetnie sprawdza się również w akwarystyce.

3.Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach ( jak powietrze po burzy ) już w bardzo małych, wielokrotnie mniejszych od dopuszczalnych stężeniach, co sprawia, że praca z ozonem jest bezpieczna, pod warunkiem, że obsługuje się go wg niniejszej instrukcji.

 

 

 

Obsługa - programowanie pracy

 

Aby uruchomić ozonator wystarczy wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazdka domowego 230V/50Hz, a następnie włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF (Włącz/Wyłącz) i ustawić żądany tryb pracy.

Urządzenie posiada prosty w obsłudze programator, dzięki któremu ustawić możemy czas emisji ozonu oraz przerwy w pracy pomiędzy kolejnymi emisjami. Aby ustawić żądany czas emisji ozonu należy wcisnąć przycisk „Set” (Ustaw). Napis „Set On Time” (Ustaw czas pracy) na wyświetlaczu zacznie mrugać. Oznacza to, że możemy ustawić czas emisji ozonu przyciskami „+" i „-” od 0 do 40 minut. Po ustawieniu żądanej wartości czasu emisji ozonu zatwierdzamy je przyciskiem „Confirm” (Zatwierdź). W kolejnym kroku należy ustawić długość przerwy pomiędzy kolejnymi emisjami ozonu. W tym celu wciskamy przycisk „Set” (Ustaw). Na wyświetlaczu powinien mrugać napis „Set Stop Time” (Ustaw czas przerwy) co oznacza, że możemy teraz ustawić czas przerwy w pracy pomiędzy kolejnymi emisjami ozonu. Wciskuiqc przyciski „+" i „-” możemy ustawić czas przerwy w przedziale od 30 do 360 minut z 10 minutowym krokiem. Po ustawieniu tego czasu zatwierdzamy ustawienie przyciskiem „Confirm” (Zatwierdź). W trakcie emisji ozonu na wyświetlaczu mruga napis „On Remaining” (Pozostały czas pracy), a licznik pokazuje czas pozostały do końca emisji ozonu. Poniżej licznika wyświetlana jest animacja emisji. Po jej zakończeniu pompka pracuje jeszcze ok. 1 minuty w celu wydmuchania resztek ozonu z urządzenia. Ozonator przechodzi w tryb przerwy w pracy. Mruga napis „Stop Remaining” (Pozostały czas przerwy), a zegar pokazuje czas do końca przerwy w pracy. Po jego upływie ponownie włącza się tryb emisji ozonu i cykl się zamyka. Urządzenie pracuje cyklicznie do momentu wyłączenia przyciskiem ON/OFF (Włącz/Wyłącz).

Przy ozonowaniu powietrza ozon może wypływać przez otwór, lub można na otwór założyć rurkę bez dyfuzora. Do ozonowania wody musi być założona rurka z dyfuzorem pumeksowym, który umieszczamy w pojemniku z wodą lub w wannie.

 

 

Zalecenia dotyczące czasu pracy

 

Dla pomieszczeń o przeciętnej czystości powietrza zaleca się czas emisji ozonu 1 minuta na każde 10 m3 objętości pomieszczenia z przerwą 240 minut ( czyli dla pokoju 4m x 4m o wysokości 2.5 m objętość wyniesie 4 x 4 x 2.5m = 40m3, a zalecany czas  emisji ozonu 40m3/10m3 = 4min. oraz przerwa 240 minut ). Przy tych założeniach i maksymalnym czasie pracy 40 min. z przerwą 240min. urządzenie obsłuży pomieszczenie o objętości 400m3   ( czyli np. 160m2 o wysokości 2.5m ). Ozonator może pracować cyklicznie bez wyłączania dowolnie długo lub tak długo aż powietrze osiągnie zadowalający użytkownika poziom świeżości i czystości i wtedy może zostać wyłączone przyciskiem ON/OFF. W pomieszczeniach, gdzie powietrze jest zadymione, zanieczyszczone grzybami i/Iub drobnoustrojami oraz posiada niepożądany zapach czas pracy oraz przerw należy odpowiednio zmienić wg preferencji użytkownika i w zależności od parametrów powietrza i oczekiwanej szybkości poprawy jego parametrów.

 

UWAGA! To urządzenie nie jest skonstruowane do pracy ciągłej. Nie należy specjalnie wymuszać pracy ciągłej bez minimalnej przerwy 30 minut pomiędzy kolejnymi uruchomieniami generatorem ozonu. Sprzedawca urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zbyt dużym stężeniem ozonu w pomieszczeniu, które to stężenie wynika z nieprawidłowego doboru ustawienia parametrów procy ozonatora. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.

Czyszczenie, konserwacja

 

Czyszczenie i konserwacja ogranicza się do okresowego czyszczenia czystą szmatką i wymianie po 1,5 roku rurki silikonowej.

 

Zawartość opakowania:

 

Generator ozonu N202C, przewody silikonowe, dyfuzory walcowe i/Iub kuliste, instrukcja obsługi, załącznik do instrukcji obsługi - praktyczne zastosowania.

1.Napięcie zasilania 220-240 V/50Hz

2.Znamionowa moc 18W

3.Znamionowa wydajność ozonu 500mg/h

4.Wydajność pompy 9 I/min

5.Poziom hałasu < 36dB

6.Żywotność do ok. 10000 godz.

7.Wago brutto 1070 g ( z wężami silikonowymi i dyfuzorami )

8.Obsługiwane powierzchnie 4-60 m2 ( w trybie szybkiego oczyszczaniu jednorazowego ), do 180m2 (w trybie cyklicznym)

9.Wymiary 24x17x7 cm

10.Programowalny czas pracy 1-40 min. z krokiem 1 min, programowalny czas przerwy 30-360 min. z krokiem 10 min.

11.Możliwy jednorazowy maksymalny czas pracy w trybie emisji ozonu - 40 min.

12.Środowisko procy: wewnątrz prawidłowo wentylowanych pomieszczeń bez gazów powodujących korozję

 

Gwarancja, usługa posprzedażowa

Świadczenia gwarancyjne według załączonej karty gwarancyjnej

 

Oświadczenie importera - dystrybutora

Importer - dystrybutor informuje, że wyrób: generator ozonu N202C spełnia wymagania dyrektyw unijnych, co potwierdzają certyfikaty No: WT048000381 i dlatego oznakowany jest znakiem CE.